365 dagen per jaar Het Skidôme Snow System is het resultaat van jaren van ontwikkeling. Het resultaat is een uniek sneeuwproductiesysteem dat echte sneeuw produceert in temperaturen tot +35° C. Het systeem is gebaseerd op het principe van gefragmenteerde ijsproductie, waarbij de fijnste ijskristallen worden geproduceerd en gelijkelijk worden uitgestoten […]